Foto Inedit

Imagini de la Marea Adunare Națională - 1 Decembrie 1918 la Alba Iulia

Hotelul "Dacia"

Clădirea “Hotelului Hungaria” (Dacia) din Alba Iulia unde au avut loc discuțiile preliminare privind Marea Unire

Fotografie preluată din Revista

“DACOROMANIA”, nr. 87

Popor adunat în preajma tribunei oficiale din timpul Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia

Fotografie preluată din Revista

“DACOROMANIA”, nr. 87

Dr. Aurel Vlad vorbind poporului de la tribuna oficială

Fotografie preluată din Revista

“DACOROMANIA”, nr. 87

Episcopul Iuliu Hossu citind actul Unirii poporului

Fotografie preluată din Revista

“DACOROMANIA”, nr. 87

1 Decembrie 1918

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia – Câmpul lui Horea

Fotografie preluată din Revista

“DACOROMANIA”, nr. 87

Poarta a III-a a Cetății

Catedrala Reîntregirii Neamului

Clădirea “Hotelului Hungaria” (Dacia) din Alba Iulia unde au avut loc discuțiile preliminare privind Marea Unire.

Fotografie preluată din Revista “DACOROMANIA”, nr. 87

Popor adunat în preajma tribunei oficiale din timpul Marii Adunări Naționale de la Alba Iulia

Fotografie preluată din Revista “DACOROMANIA”, nr. 87

Dr. Aurel Vlad vorbind poporului de la tribuna oficială.

Fotografie preluată din Revista “DACOROMANIA”, nr. 87

Episcopul Iuliu Hossu citind Actul Unirii poporului.

Fotografie preluată din Revista “DACOROMANIA”, nr. 87

Marea Adunare Națională de la Alba Iulia – Câmpul lui Horea.

Fotografie preluată din Revista “DACOROMANIA”, nr. 87

Editorial